Nye priser for kjøp av areal

Posted on 13 f , 2018 av

0


På generalforsamlingen dette år ble det vedtatt ny, justert kontrakt for kjøp av areal i kjeller og på loft.

Det kom da ønsker om at styret også så på kjøpesummene. Disse har vært uendret i svært lang tid og reflekterer ikke de utgifter som borettslaget over tid får eller den verdien arealet representerer.

Styret sa seg enig i at man burde justere leiene. Da det er nokså lite areal som nå er mulig å bygge ut, har man gått bort fra alle modeller hvor man innhenter markedspriser eller tilsvarende.

Vi har innhentet priser fra en rekke borettslag på Torshov og lagt oss i samme prisområde.

Nye priser er kr 6000 per kvm for kjøp av kjellerareal og kr 10000 per kvm for kjøp av loftsareal.

Prisene vil gjelde alle søknader som er innkommet etter styrets vedtak, 9. oktober 2018.

Ny kontrakt ligger under Viktige dokumenter

Posted in: Uncategorized