Husleie i Korona-tider

Posted on 20 f , 2020 av

0


I en situasjon som den vi nå er oppe i, vil naturlig nok mange måtte snu på krona og noen kan få økonomiske utfordringer.

OBOS (vår forretningsfører) har gjort en juridisk vurdering av mulighetene til å ettergi felleskostnader. Kort fortalt er dette ikke lovlig.

Svaret fra OBOS følger her:
«Vi mener at styret i boligselskapet ikke kan ettergi felleskostnader til en eller flere eiere, da det vil være i strid med regler om likebehandling i selskapet (borettslagsloven § 8-15, eierseksjonsloven § 62, aksjeloven § 6-28).

Vårt råd til styret er å oppfordre andelseiere med mulige betalingsproblemer å ta kontakt med egen bankforbindelse for å finne løsninger.»

Posted in: Uncategorized