Viktig informasjon om årsmøte og ny digital tjeneste

Posted on 6 f , 2020 av

0


For å kunne holde lovpålagt generalforsamling i borettslaget og ha muligheten til å kommunisere direkte med alle andelseiere om blant annet korona-situasjonen, har styret valgt å ta i bruk tjenesten vibbo.no.

Det er svært viktig at alle andelseiere logger seg på med eget mobilnummer og gir samtykke til elektronisk kommunikasjon.

https://vibbo.no/torshov-kvxvi

Alt er IKKE på plass i tjenesten. Det kan for eksempel bety at noen beboere har feil eller manglende kontaktinformasjon. Hvis du ikke får endret dette selv, send epost til post@kvartal16.no med riktig info, så tar vi det videre.

På grunn av situasjonen, ser vi oss nødt til å introdusere tjenesten før all informasjon er kvalitetssikret. Vi har sikret at alle andelseiere har minst en person med oppgitt mobilnummer. Det vil også komme sms til alle registrerte nummer i løpet av tirsdag 7. april.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om hvordan det digitale årsmøtet vil avholdes.

Les mer om bakgrunnen for at vi tar i bruk vibbo.no her:

 

Bakgrunn

Borettslaget har i dag flere kanaler som brukes til informasjon. Utfordringen er at få kanaler reelt når ut til alle. Derfor vil vi nå ta i bruk Vibbo.no som vår felles kanal for varsling.
For å sikre at viktig informasjon kommer frem under den pågående krisen vil styret kunne sende SMS til alle beboere, uavhengig av varslingsinnstillinger og digitalt samtykke.
OBOS står bak vibbo.no og vår forretningsfører sørger dermed for at adresselister holdes oppdatertete når beboere flytter inn eller ut.

Hvorfor gjør vi dette?

I situasjonen vi nå er oppe i (covid-19), kan det bli viktig med en kanal som når alle, effektivt. Det kan også bli nødvendig å avholde digitalt årsmøte, da reglene per dags dato ikke tillater flere enn fem personer å samles.

Enda en kanal?

  • Facebook er kun tilgjengelig for de som ønsker å ha konto, og skal kun være en kanal beboere imellom.
  • Nettsidene (kvartal16.no) er ikke et sted man går innom så ofte.
  • Brevpost tar lang tid, spesielt i de tilfeller hvor man har leietakere, tavler i oppgangen når heller ikke andelseiere med leietakere.
  • Styret har ikke kapasitet til å selv oppdatere sms- eller epostlister til alle beboere.
Styret ser på en mer helhetlig strategi, men dette blir en oppgave som vil strekke seg over i neste styreperiode. Nå må vi finne løsninger for situasjonen vi er i.
Posted in: Uncategorized