Økning i fellesutgifter

Posted on 21 f , 2020 av

0


Styret har gått gjennom innspill og oversikter fra forretningsfører. Forretningsfører har laget to scenarier for 2020, hvor det ene er uforandret husleie og det andre er 7 % økning.

Det er på det rene at borettslagets inntekter har stått stille i kroner og øre over flere år. Inntektene er dermed reelt synkende, gitt prisvekst. Vi har i 2020 måttet ta opp et kortsiktig lån på grunn av lav likviditet.

Samtidig opplever styret at handlingsrommet for nødvendig vedlikehold er for lavt og vil kunne gi høyere løpende utgifter på sikt. Det er derfor nødvendig å øke husleien. Styret lander på en løsning nærmest det siste og vedtar en økning på 5 % så snart som praktisk mulig.

Posted in: Uncategorized