Saker til generalforsamling

Posted on 15 f , 2021 av

0


Generalforsamling holdes 27. april 2021. Andelseiere som ønsker forslag behandlet må sende disse til styret på post@kvartal16.no innen utgangen av 16. mars. Har du spørsmål om forslaget eller ønsker råd, send også epost til samme adresse. Vi vil ikke mene noe om forslaget, men kan komme med innspill og hvordan generalforsamlingen enklest kan ta stilling til forslaget.

Det vil komme egen innkalling til generalforsamlingen. Vi tar forbehold om at smittesituasjonen kan gjøre det nødvendig å holde generalforsamlingen digitalt, selv om vi helst ønsker å ha møtet fysisk.

Posted in: Uncategorized