Løpende informasjon kommer nå via Vibbo

Borettslaget har sluttet å bruke denne siden til å publisere nyheter og oppslag til beboerne. Alle nyheter og oppslag vil heretter bli sendt ut via Vibbo. Annonseringer av forkjøpsrett og annen informasjon fra styret vil bli sendt ut via Vibbo. Statisk informasjon som vedtekter, regler for forkjøpsrett, historien til gården, informasjon om felleslokalet, etc. vilFortsett å lese «Løpende informasjon kommer nå via Vibbo»

Avklaring forkjøpsrett Erika Nissens gate 8

Opprinnelig 2-rom og kjøkken* i Erika Nissens gate 8, er solgt. Pris kr 5.200.000,-. Overtakelse 21.06.2021. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 28.04.2021. Ta kontakt med styret om dere  vurderer å benytte forkjøpsretten. 1450 BRL TORSHOV KV.XVI Hvordan gjør jeg dette? Hvis du tenker at dette kan være en interessant bolig, trenger du en finansieringsplanFortsett å lese «Avklaring forkjøpsrett Erika Nissens gate 8»

Forhåndsklarering Erika Nissens gate 8

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Erika Nissens gate 8, andel 86, skal selges. Prisantydning 6.600.000,- (pris i oppslaget er feil, 6.6 er korrekt). Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 12.04.2021. Denne fristen gjelder også om boligen i mellomtiden skulle bli solgt. Se oppslaget her: 1450-oppslag-forhacc8andsavklaring.pdf NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis atFortsett å lese «Forhåndsklarering Erika Nissens gate 8»

Forhåndsklarering Åsengata 19b

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Åsengata 19b, andel 127, skal selges. Prisantydning 9.000.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 12.04.2021. Denne fristen gjelder også om boligen i mellomtiden skulle bli solgt. Se oppslaget her: NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud.Fortsett å lese «Forhåndsklarering Åsengata 19b»

Forhåndsklarering Agathe Grøndahls gate 20

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Agathe Grøndahls gate 20, andel 17, skal selges. Prisantydning 5.650.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 03.04.2021. Se oppslaget her: NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De som har meldtFortsett å lese «Forhåndsklarering Agathe Grøndahls gate 20»

Forhåndsklarering Lilleborggata 7

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Lilleborggata 7, andel 60, skal selges. Prisantydning 8.990.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 01.04.2021. Denne fristen gjelder også om boligen i mellomtiden skulle bli solgt. NB! I tråd ved vedtektene skal husleie for utbygd areal oppjusteres ved salg. Oppgitt husleie er altså for lav her og skal justeres. DetteFortsett å lese «Forhåndsklarering Lilleborggata 7»

Forhåndsklarering Åsengata 19b

Opprinnelig 1 rom og kjøkken* i Åsengata 19b, andel 128, skal selges. Prisantydning 4.090.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 18.03.2021. Se oppslaget her: 1450 -Oppslag forhåndsavklaring NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De som harFortsett å lese «Forhåndsklarering Åsengata 19b»

Saker til generalforsamling

Generalforsamling holdes 27. april 2021. Andelseiere som ønsker forslag behandlet må sende disse til styret på post@kvartal16.no innen utgangen av 16. mars. Har du spørsmål om forslaget eller ønsker råd, send også epost til samme adresse. Vi vil ikke mene noe om forslaget, men kan komme med innspill og hvordan generalforsamlingen enklest kan ta stillingFortsett å lese «Saker til generalforsamling»

Forhåndsklarering Lilleborggata 1

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Lilleborggata 1, andel 32, skal selges. Prisantydning 4.500.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 04.02.2021. Se oppslaget her: 1450 -Oppslag forhåndsavklaring NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De som harFortsett å lese «Forhåndsklarering Lilleborggata 1»

Forhåndsklarering Agathe Grøndahls Gate 18

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Agathe Grøndahls Gate 18, andel 12, skal selges. Prisantydning 5.900.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 23.01.2021. Se oppslaget her: NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De som har meldtFortsett å lese «Forhåndsklarering Agathe Grøndahls Gate 18»