Forhåndsklarering Agathe Grøndahls Gate 18

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Agathe Grøndahls Gate 18, andel 14, skal selges. Prisantydning 8.000.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 07.01.2021. Denne fristen gjelder også om boligen i mellomtiden skulle bli solgt. Se oppslaget her: 1450 -Oppslag forhåndsavklaring Annonse på Finn.no ligger her NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at manFortsett å lese «Forhåndsklarering Agathe Grøndahls Gate 18»

Reklame

Økning i fellesutgifter

Styret har gått gjennom innspill og oversikter fra forretningsfører. Forretningsfører har laget to scenarier for 2020, hvor det ene er uforandret husleie og det andre er 7 % økning. Det er på det rene at borettslagets inntekter har stått stille i kroner og øre over flere år. Inntektene er dermed reelt synkende, gitt prisvekst. ViFortsett å lese «Økning i fellesutgifter»

Forhåndsklarering Agathe Grøndahls Gate 20

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Agathe Grøndahls Gate 20, andel 17, skal selges. Prisantydning 4.200.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 13.11.2020. Se oppslaget her: 1450 -Oppslag forhåndsavklaring NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De somFortsett å lese «Forhåndsklarering Agathe Grøndahls Gate 20»

Forhåndsklarering Lilleborggata 5

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Lilleborggata 5, andel 48, skal selges. Prisantydning 4.000.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 07.09.2020. Se oppslaget her: 1450 48-Oppslag forhåndsavklaring NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De som har meldtFortsett å lese «Forhåndsklarering Lilleborggata 5»

Avklaring forkjøpsrett Erika Nissens gate 12

Opprinnelig 2-rom og kjøkken* i Erika Nissens gate 12, er solgt. Pris kr 5.300.000,-. Overtakelse 01.07.2020. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 24.06.2020. Ta kontakt med styret om dere  vurderer å benytte forkjøpsretten. 1450 BRL TORSHOV KV.XVI 106 Hvordan gjør jeg dette? Hvis du tenker at dette kan være en interessant bolig, trenger du enFortsett å lese «Avklaring forkjøpsrett Erika Nissens gate 12»

Forhåndsklarering Åsengata 17

Opprinnelig 1 rom og kjøkken* i Åsengata 17, andel 120, skal selges. Prisantydning 3.690.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 17.06.20. Se oppslaget her: 1450 -Oppslag forhåndsavklaring åg17 120 NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De somFortsett å lese «Forhåndsklarering Åsengata 17»

Forhåndsklarering Åsengata 17

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Åsengata 17, andel 121, skal selges. Prisantydning 5.200.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 24.05.20. Se oppslaget her: 1450 BRL TORSHOV KV.XVI NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. De som harFortsett å lese «Forhåndsklarering Åsengata 17»

Forhåndsklarering Agathe Grøndahls gate 22

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Agathe Grøndahls gate 22, andel 28, skal selges. Prisantydning 5.900.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 15.05.20. Se oppslaget her: 1450 -Oppslag forhåndsavklaring   NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. DeFortsett å lese «Forhåndsklarering Agathe Grøndahls gate 22»

Forhåndsklarering Erika Nissens gt 8

Opprinnelig 2 rom og kjøkken* i Erika Nissens gt 8, andel 27, skal selges. Prisantydning 3.000.000,-. Meldefrist for forkjøpsrett innen utgangen av 03.05.20. Se oppslaget her: 1450 -Oppslag forhåndsavklaring (002) NB! Dette er en forhåndsavklaring. Det betyr i praksis at man melder at man VURDERER å tre inn i høyeste bud. Det er altså ikke bindende. DeFortsett å lese «Forhåndsklarering Erika Nissens gt 8»