Regler og bestilling av felleslokalet

Her kan du se tilgjengelighet for felleslokalet vårt. Hvis du ønsker å booke lokalet, vennligst ta kontakt på: kvartal16lokalet@gmail.com.

Se også

 

Regler for bruk av felleslokalet i Lilleborggata 5

Målsettinger

 • LG5 skal brukes mest mulig.
 • LG5 skal brukes av flest mulige andelshavere.
 • LG5 skal brukes til et mangfold av aktiviteter.

Administrasjon og økonomi

 • Styret er overordnet ansvarlig for drift og økonomisk styring av LG5.
 • Driften av lokalet ivaretas av en driftsgruppe som har ansvaret for å:
  • Hjelpe til med booking og tilgang til lokalet
  • Utarbeide budsjett og regelverk for drift av lokalet i samarbeid med styret
  • Gjennomføre sosiale arrangementer for borettslaget
  • Etterse at bruken av lokalet er i samsvar med reglene
  • Driftsgruppa er: Kathrine Kveim, Jenny Clarhäll, Henrik Vikøren, Anne Linn Kumano-Ensby, Marianne Brevik

Utleie og reservasjon

 • LG5 kan benyttes av andelshavere og leietakere i Torshov kvartal XVI.
 • Lokalet leies ut til åpne og lukkede arrangementer og overnatting, etter førstemann-til-mølla-prinsippet. 
 • Arrangementer som er åpne for alle gårdens beboere, gratis og ikke-kommersielle, er fritatt for leie. 
 • Åpne arrangementer gjøres kjent.
 • Driftsgruppa kan leie ut lokalet til eksterne enkeltarrangementer, dersom det er ledig kapasitet. Eksterne kan kun booke én måned fram i tid, og primært for arrangementer på dagtid. Hver forespørsel vurderes etter skjønn.
 • Bestilling gjøres på epost til kvartal16lokalet@gmail.com.
 • Hver andel kan ha inntil to bookinger fram i tid.
 • Overnatting kan bookes maks 2 mnd fram i tid.
 • Det kan bookes maks 2 netter etter hverandre. (Lenger opphold kan være mulig, ved avtale.)
 • Avbestilling inntil 7 dager før, gir ingen krav om betaling. Ved senere avbestilling må leiepris betales.
 • Bookingkalender ligger på http://kvartal16.no/

Regler for bruk

 • Lokalet skal ryddes og rengjøres etter bruk. Dersom vaskingen ikke er tilfredsstillende, vil den som har leid lokalet faktureres for rengjøring.
 • All bruk må være hensynsfull overfor naboer, også (og særlig!) utendørs. Det skal være rolig i lokalet etter kl. 22 i tråd med ordensreglene. Lokalet skal være forlatt innen kl. 23.
 • Etter bruk som varer til klokken 23, skal lokalet være ryddet og tilgjengelig for andre senest kl.10 påfølgende dag. I forbindelse med arrangementer som avsluttes tidligere, skal lokalet ryddes umiddelbart etter bruk.
 • Det er ikke tillatt å røyke i lokalet. Røykere bes ta røyken i midten av bakgården (i god avstand til vinduer). Det er leietagers ansvar å påse at dette overholdes.
 • Overnatting alle dager, tilgang fra senest kl. 22 til kl.10 påfølgende dag. Hvis lokalet er ledig kan man få tidligere tilgang.
 • Leietakere kan være andelshaver eller leietaker, og må være minst 18 år. Maks 5 personer kan overnatte. (NB! Det er p.t. 2 sovesofaer. Ekstramadrass kan skaffes.)
 • Mislighold kan føre til utestengelse og erstatningsansvar.

Priser

 • Overnatting koster 250 kr per natt. 
 • Leiepris for lokalet for andelshavere og leietakere er 100 kr timen, minimumspris 250 kr.
 • Eksterne kan leie lokalet dersom det er ledig kapasitet, for 300 kr per time, minimumspris 600 kr. Rengjøring ikke inkludert.
 • Rabatt første gang for dugnadsdeltakere.
 • Betaling:
  • Her er skjema for betaling
  • (Du kan betale med kort eller vipps, men gå altså via dette skjemaet. Det er tjenesten Via Obos i Obos-banken)

Regler og priser vil kunne revurderes og revideres underveis.

 

 

%d bloggere liker dette: