Barndom

Som vi nevnte tidligere, var det i perioden før krigen en svært tallrik barneflokk som bebodde borettslaget vårt. Dette medførte mye aktivitet på fellesarealene både ute og inne. Som en kan skjønne, fantes det mange både skrevne og uskrevne regler, som ikke eksisterer i dag. Det var ikke bare de voksne som ikke trådte over grensene mellom oppigården og nedigården, også barna holdt seg i nærheten av der de bodde. De som bodde oppigården lekte ikke med de nedigården og omvendt. Barna lekte forskjellige leker ute i gården. Det var diverse ballspill, sangleker og de hoppet paradis. Et år hadde de skøytebane på lekeplassen. Om vinteren gikk de også på ski og akte. Barna nedigården torde nesten ikke dra opp i «bakkene» oppigården.

Vaktmester Jørgensen var streng. Han passet på at barna ikke gikk på plenen, og de fikk iallefall ikke spille ball der. Rundt plenene var det gjerder.

En kan tenke seg det måtte bli trangt hos de mest barnerike familiene. Barna sov på madrasser på kjøkkenet, i stua – ja de var plassert over alt. Når mor hadde vaskedag, ble barna badet i stamp i bryggerhuset. Eller i sinkbalje på kjøkkenet, oftest på fredagskvelden.

Barna i vår gård gikk hovedsakelig på Lilleborg skole. I 1930 hadde den ca. 1000 elever mot ca. 400 i dag. Noen gikk på Rosenhoff skole, fordi det ikke var plass til alle på Lilleborg. På skolene var det skille i skolegården, som markerte hvor jentene skulle oppholde seg og hvor guttene skulle være.

På 50-60-tallet hadde barnetallet i gården sunket drastisk. I følge noen av de som var barn her på det tidspunktet var her ca. 10 barn totalt. Det var nesten ingen barn igjen oppe i gården. «Regelen» om at man holdt seg geografisk til det området man hørte til, ble også håndhevet på denne tiden.

Et nedsaget tre på lekeplassen, som ble kalt «stammen», var et samlingspunkt for barna. Mye av leken foregikk rundt stammen. Nå fikk man også lov til å gå på plenen. Ellers brukte de trappene mye til lek. På denne tiden lekte de også inne hos hverandre. I kjellerboden i Lilleborggt. 1 ble lekt dukketeater. Bl.a. ble «Prinsessen på erten» framført her.

Jentene og guttene lekte også sammen. Noen av lekene var f.eks. Kappe land, Ping-pong Blikkboks eller Boksen går, som noen kaller det – og Sisten, Ute i gaten slo de ball. Det var lite trafikk den gang, så det kunne la seg gjøre. De kan også huske at de lagde hyttebyer av store pappkartonger som hadde vært emballasje til f.eks. komfyrer og kjøleskap.

Barna husker at mange voksne på den tiden hadde klengenavn. Noen de husker var: «Musedreperen» og «Olga Langkikkert», som passa på de. De var litt redde disse. En annen de minnes er byoriginalen «Sving deg» (han bodde ikke i gården) – som reiste rundt og sang i gårdene for penger. Han hadde bare 2 sanger på repertoaret.

På denne tida gikk alle på Lilleborg skole, og man gikk i blandingsklasser nå. Barna holdt seg til gården og var sjelden utenfor Torshovområdet. Var det noe som skulle kjøpes, og man ikke fikk det på Torshov, reiste man til Grünerløkka – og da fikk man som barn eventuelt være med.

Neste kapittel: Ungdom

Reklame
%d bloggere liker dette: