Kilder

Bøker
Christensen, A. L.: «Livet i og mellom husene»
Universitetsforlaget, 1991
Hansen R. m.fl.: Oslo Byleksikon
Kunnskapsforlaget, Oslo, 1987
Holck, Per: «Oslo gjennom tidene»
Dreyers Forlag, 1989
Kjelstadli, Knut: «Oslo Bys Historie» Bind 4: «Den delte byen 1900-1948»
Cappelen, 1990
Svensgam, A: «De er døde, men de lever i Oslo»
Galehuset forlag, Oslo, 1993

Artikler
Gjesdahl, T.S.: «Oslo’s historie sett fra bydel 06»
Granum, E: «Ikke bare hedninger på Torshov»
Dagbladet, 26.01.57
Haraldsen, P: «Torshov – bydelen som kommunen reiste fordi private ikke torde ta sjansen»
Dagbladet, 13.05.50
«Boligarbeide gjennom tyve år»
Oslo kommunale boligråd, 1931
«Bydelsrapport 1975»
Torshov – Sandaker – Søndre Åsen, Oslo kommune
«De filantropiske institusjoners barndom»
«Det nye Kristiania»
Christiania Nyheds- og Avertissementsblad (Morgenposten), 04.11.22
«Torshov, Torshaug gaard, Torshaugbyen»
«Torshov, en av landets eldste boplasser i indre Oslofjord»
Boligbladet, nr. 2, 02.06.63

Informanter
Ragna Strømsborg
Gerd Bekken
Randi og Arne Lorentzen
Lill Karbøl
Marte Rønbeck

Reklame
%d bloggere liker dette: